Poručite i telefonom: 011/ 265 96 62


Masa paketa u kilogramima (RSD)

Cena po jednom paketu bez PDV-a (RSD)

do 0.5

180,00

0.5 - 2

260,00

2 - 5

320,00

5 - 10

470,00

10 - 20

650,00

20 - 30

790,00

30 - 50

1000,00


Masa paketa u kilogramima (RSD)

Cena po jednom paketu bez PDV-a (RSD)

do 0.5

150,00

0.5 - 2

240,00

2 - 5

300,00

5 - 10

450,00

10 - 20

630,00

20 - 30

770,00

30 - 50

970,00


Masa paketa u kilogramima (RSD)

Cena po jednom paketu bez PDV-a (RSD)

do 0.5

450,00

0.5 - 2

550,00

2 - 5

600,00

5 - 10

700,00

10 - 20

850,00

20 - 30

1100,00

30 - 50

1350,00